Onze voorwaarden in het kort

Op deze pagina vind u antwoord op de meest gestelde vragen over de Algemene Verhuurvoorwaarden van Stichting Stadsschouwburg & PHIL Haarlem. 

Algemene bepalingen
Ons voorstel is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Wijzigingen kunnen leiden tot een afwijkende prijs. Op uw bijeenkomst zijn de Algemene Verhuurvoorwaarden van Stichting Stadsschouwburg & PHIL Haarlem van toepassing. Deze zijn u digitaal toegestuurd en zijn daarnaast beschikbaar via onze websites www.philzakelijk.nl en www.stadsschouwburghaarlem.nl

Uw apparatuur, bestanden en materialen
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking en bediening van de door u meegebrachte apparatuur en andere materialen. Indien van toepassing ontvangen wij de af te spelen beeld- en/of geluidsdragers minimaal 5 dagen voorafgaand aan uw bijeenkomst, zodat wij deze kunnen testen en klaarzetten op onze laptop(s). Daarnaast adviseren we u op de dag zelf door uzelf geteste digitale bestanden voor de zekerheid mee te nemen.

Het leveren van uw materialen kunt u van tevoren met ons afstemmen, zodat wij de achterportier hiervan op de hoogte kunnen stellen en u vooraf de juiste aflevergegevens kunnen mailen. Materialen kunnen alleen achtergelaten worden indien dit voorafgaand aan het evenement met ons is afgestemd. Anders dienen de materialen na afloop van het evenement direct meegenomen te worden. 

Opties, wijzigingen en annulering
Wij hebben uw datum/data voor 14 kalenderdagen in optie gezet en zetten deze om in een definitieve reservering zodra de bevestiging door beide partijen ondertekend is en onze voorschotnota betaald is. 30 kalenderdagen voorafgaand aan uw bijeenkomst dient u ons te informeren over het definitief aantal gasten. Dit aantal kunt u tussen 30 en 10 werkdagen van tevoren verlagen met maximaal 20% en vervolgens kunt u dit aantal tussen 10 en 5 werkdagen nog verlagen met maximaal 10%. Daarna zijn geen wijzigingen meer mogelijk.

Bij gewijzigde aantallen binnen 10 dagen voor uw bijeenkomst kan de beschikbaarheid van goederen of diensten niet worden gegarandeerd en worden er, indien van toepassing, extra kosten in rekening gebracht.Voor onze annuleringsvoorwaarden verwijzen wij naar artikel 13 van onze  Algemene Verhuurvoorwaarden.

Facturering
Zodra wij de getekende bevestiging hebben ontvangen, sturen wij u een voorschotnota voor 50% van de totale kosten overeengekomen in de bevestiging. De voorschotnota wordt verrekend via de eindfactuur, die circa 5 werkdagen na uw bijeenkomst wordt gefactureerd. Voor al onze facturen hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen.

Algemene verhuurvoorwaarden