Privacy & Cookies

PHIL is onderdeel van de Stadsschouwburg & PHIL Haarlem. Daarom is het beleid ten aanzien van Privacy & Cookies opgesteld door de Stichting Stadsschouwburg & PHIL Haarlem. Stadsschouwburg & PHIL Haarlem wil je zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom verwerken wij in bepaalde gevallen gegevens van je. Stadsschouwburg & PHIL Haarlem neemt privacy zeer serieus en behandelt je gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Stadsschouwburg & PHIL Haarlem zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de privacywetgeving die geldt voor de gehele Europese Unie.

Privacybeleid

Contactgegevens
Stichting Stadsschouwburg & PHIL Haarlem is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die in dit privacybeleid wordt beschreven. De contactgegevens zijn:

Stadsschouwburg & PHIL Haarlem
Lange Begijnestraat 11
2011 HH Haarlem

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van je persoonsgegevens, of andere vragen hebt over het privacybeleid van Stadsschouwburg & PHIL Haarlem, dan kunt u contact met ons opnemen via marketing@ssphaarlem.nl of bovengenoemd postadres.

Met welk doel verwerkt Stadsschouwburg & PHIL Haarlem mijn persoonsgegevens?
Stadsschouwburg & PHIL Haarlem – en waar nodig haar event partner(s) – gebruikt de door jou via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. de organisatie van een evenement;
 2. het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen;
 3. het aanmaken en onderhouden van je account;
 4. het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines;
 5. het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 6. het analyseren van je(aankoop)gegevens op onze website en externe websites zoals social media platforms om advertenties af te beelden of nieuwsbrieven te sturen die goed aansluiten bij je persoonlijke interesses en voorkeuren.

Stadsschouwburg & PHIL Haarlem is actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, Youtube, Messenger en Instagram. Indien je via social media contact opneemt met onze organisatie, verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doelen:

 1. Om vragen die je via social media stelt, te kunnen beantwoorden;
 2. Om contact met je op te nemen indien je deelneemt aan een actie op een socialmediaplatform van Stadsschouwburg & PHIL;

Welke persoonsgegevens verwerkt Stadsschouwburg & PHIL Haarlem van mij? 
Je persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres), geboortedatum, IBAN rekeningnummer en eventuele aankoopgeschiedenis, die door Stadsschouwburg & PHIL Haarlem worden geregistreerd in verband met je aankoop van een ticket en/of aanvraag van informatie via een contactformulier worden in de administratie van de stichting opgenomen en kunnen worden verstrekt aan de relevante event partner(s) in het kader van de organisatie van het evenement. Stadsschouwburg & PHIL Haarlem bewaart je persoonsgegevens maximaal 5 jaar nadat je met je account voor het laatst tickets hebt besteld. Daarna worden ze geanonimiseerd, zodat ze niet meer herleidbaar zijn tot je persoon.

Bij de aanvraag van een brochure verwerkt Stadsschouwburg & PHIL Haarlem de door jouw verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en type brochure) voor het kunnen toesturen van de gevraagde brochure.

Je gegevens worden gedeeld met partijen die ten behoeve van Stadsschouwburg & PHIL Haarlem de verzending van brochures verzorgen.

Als je je aanmeldt voor één van de nieuwsbrieven van Stadsschouwburg & PHIL Haarlem, dan verwerkt Stadsschouwburg & PHIL Haarlem de door jou verstrekte persoonsgegevens (naam, geslacht en e-mailadres) om je de nieuwsbrief toe te sturen. Het afmelden voor de nieuwsbrief kan op ieder moment via de link onderaan in de betreffende e-mail.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Ja, conform de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) draagt Stadsschouwburg & PHIL Haarlem zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging.

Gebruikt Stadsschouwburg & PHIL Haarlem cookies, en zo ja, waarvoor?
Ja, Stadsschouwburg & PHIL Haarlem plaatst bij je bezoek aan onze website op je computer een aantal cookies die door je browser worden opgeslagen. Deze cookies hebben meerdere doelen.

Welke cookies worden gebruikt?

 1. Functionele cookies: Dit zijn noodzakelijke cookies. Om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc, tablet of telefoon onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Met behulp van deze cookies kan Stadsschouwburg & PHIL Haarlem er bijvoorbeeld voor zorgen dat je bij een bezoek aan onze website niet telkens dezelfde informatie in hoeft te voeren en dat de inhoud van je winkelmandje niet verloren gaat. Voor deze cookies hebben we je toestemming niet nodig.
 2. Cookies voor websitestatistieken: Stadsschouwburg & PHIL Haarlem maakt gebruik van een programma (Google Analytics) om te analyseren hoe onze website gebruikt wordt. Zo komen we te weten welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser je surft of wat voor scherm wordt gebruikt. Op basis daarvan kunnen wij de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website vergroten. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Ze geven ons dus geen persoonlijke informatie. 
 3. Cookies om u gericht te kunnen informeren: Stadsschouwburg & PHIL Haarlem maakt gebruik van cookies om je van gerichtere en relevantere informatie te voorzien. Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden om advertenties aan je te tonen. Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon voor webwinkels en adverteerders. Wij gebruiken cookies voor Google Adwords Conversion Tracking (cookie vervalt na 30 dagen), Google Adwords Remarketing (cookie vervalt na 30 dagen), Facebook Pixel (cookie vervalt na 28 dagen).

De informatie verkregen via cookies van Google wordt door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacyinformatie over Google Adwords. De gegevens worden 26 maanden bewaard.

Informatie verkregen via cookies van Facebook wordt door Facebook opgeslagen op servers van Facebook in de Verenigde Staten. Facebook is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen.

Let op! Als u cookies uitschakelt, is het niet mogelijk om online uw kaarten te bestellen. U kunt uw kaarten dan alleen telefonisch of aan de kassa kopen.

Wordt er gebruik gemaakt van profilering?
Ja, wij maken gebruik van profilering, dat wil zeggen dat wij klantprofielen maken op basis van de door u bezochte voorstellingen of concerten, zodat wij toekomstige voorstellingen beter op u kunnen afstemmen en u betere tips kunnen sturen die bij u passen.

Als u dit niet wilt kunt u dat bij ons aangeven via marketing@ssphaarlem.nl.

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?
U kunt uw privacyrechten (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid) ten aanzien van uw gegevens uitoefenen door een e-mail te sturen aan marketing@ssphaarlem.nl. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen.

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Fondsenwerving gerelateerde nieuwbrieven en uitnodigingen
Als u een lopend contract bij ons heeft als Founder of Cultuurdrager dan ontvangt u - als speciale relatie van ons - Fondsenwerving gerelateerde nieuwbrieven via de e-mail met nieuws over onze organisatie, informatie over bijboekingen of vroegboekingen en uitnodigingen voor evenementen. Dit maakt onderdeel uit van onze overeenkomst. Het afmelden voor deze nieuwsbrieven kan op ieder moment via de link onderaan in de betreffende e-mail.

Kan Stadsschouwburg & PHIL Haarlem het privacybeleid wijzigen?
Ja, Stadsschouwburg & PHIL Haarlem behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.