Bevriende stichtingen

Stichting Partners van Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem

De Stichting Partners van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem is op 29 april 2019 opgericht en heeft als doel het ondersteunen van en het verlenen van diensten aan de Stichting Stadsschouwburg en PHIL Haarlem en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het vermogen van de Stichting kan aangewend worden voor de ondersteuning van de Stadsschouwburg en PHIL ten behoeve van bijzondere projecten of bestedingen die de eigen reguliere bestedingsruimte van de Stichting Stadsschouwburg en PHIL Haarlem te boven gaan.

RSIN/fiscaal nummer: 859998216 

Bestuursleden
Voorzitter: de heer E.D. Osinga
Secretaris: mevrouw G. Reus-Deelder
Penningmeester: mevrouw M.C.T. Versteegh

De bestuurders zetten zich onbezoldigd in.

Contactgegevens
Stichting Partners van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem
Lange Begijnestraat 11
2011 HH Haarlem
E-mail: partners@ssphaarlem.nl

Lees het beleidsplan (pdf)

ANBI partners-formulier

Peter Lohr Stichting

De Peter Lohr Stichting is opgericht op 23 decemer 2012 en vernoemd naar oud-directeur Peter Lohr. De Stichting stelt zich ten doel het produceren van theater- en muziekproducties die worden opgevoerd in de Stadsschouwburg of in de Philharmonie te Haarlem, alsmede het in de ruimste zin bevorderen en mogelijk maken van theater-en muziekproducties in Haarlem en omstreken in het algemeen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

RSIN/fiscaal nummer: 852184281

Bestuursleden
Voorzitter: mevrouw A.T.B. de Vries
Lid: mevrouw A.J.M. Klein Wassink
Lid: de heer B.P. van Overeem

De bestuurders zetten zich onbezoldigd in.

Contactgegevens
Peter Lohr Stichting
Lange Begijnestraat 11
2011 HH Haarlem
E-mail: peterlohr@ssphaarlem.nl