Met jouw bijdrage maken we deze projecten mogelijk
Educatie voor kinderen


Onze missie: alle kinderen in Haarlem op onze podia!
Culturele ontwikkeling is belangrijk voor elk kind. Muziek en theater helpen vaardigheden als zelfstandigheid, zelfexpressie en samenwerking te bevorderen. Daarom bieden wij alle kinderen in Haarlem deze mooie ervaring. We willen dat zij zich thuis voelen in de PHIL en ontdekken hoe leuk muziek is!

We bieden hierbij steeds de combinatie van (leren) kijken naar een mooie voorstelling en je eigen talent ontdekken door zelf op het podium te staan.

Jeugdconcerten
PHIL heeft zich aangesloten bij Meer Muziek in de Klas en heeft het Muziekakkoord ondertekend. We zetten ons er samen met scholen en andere culturele instellingen voor in dat alle Haarlemse kinderen zich op muzikaal gebied kunnen ontwikkelen. Dat doen we onder andere door amateurorkesten, muziekscholen en andere partners uit de stad de mogelijkheid te bieden om in onze zalen op te treden. 

Educatieprogrmma
Daarnaast ontvangen we in de PHIL zo’n 60 schoolklassen per jaar voor een interactieve middag muziek maken. Kinderen maken onder begeleiding van professionele muziekdocenten kennis met het bespelen van een muziekinstrument. Aan het einde van de workshop spelen ze allemaal samen een liedje met melodie, harmonie én ritme.

Laagdrempelige activiteiten
Niet voor alle gezinnen in Haarlem behoort een uitje naar het theater tot de mogelijkheden. Daarom bieden we ook regelmatig vrijkaarten aan voor (kinder)voorstellingen. Bijvoorbeeld voor gezinnen uit kansarme wijken of vluchtelingen.

Talentontwikkeling voor jonge makers


Jonge makers en talenten zijn de toekomst van theater en muziek
We vinden het belangrijk om te investeren in de toekomst van theater en muziek door jonge makers een podium te bieden en talentontwikkeling te stimuleren. Jaarlijks organiseren we een Open Podium voor alle Haarlemmers die hun talenten willen vertonen. De talenten van Dutch Classical Talent staan meerdere keren per jaar op ons podium. Tijdens Keys to the Future krijgt aanstormend pianotalent een podium i.s.m. Conservatorium van Amsterdam. Ook hebben we een nauwe samenwerking met de Schuur, waardoor de doorstroming van talent wordt bevorderd. 

Next Up
De jonge talentenjacht Next Up organiseren we i.s.m. Triple ThreaT voor jongeren uit Schalkwijk en Haarlem Oost, die normaal gesproken niet op onze podia terecht zouden komen. De jongeren doorlopen een intensief traject met coaching en werken toe naar de finale, waar zij hun spetterende acts tonen en een winnaar wordt gekozen. Met dit traject geven we de jongeren niet alleen de kans op het podium te staan en vaardigheden te ontwikkelen, maar maken ze ook intensief kennis met onze organisatie en krijgen ze meer zelfvertrouwen.

Initiatieven tegen eenzaamheid


Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Wij hebben samenwerkingen met diverse zorginstellingen in Haarlem en omgeving om een aantal concerten per jaar live te streamen naar de zorginstelling. Zo kunnen we ouderen die niet meer mobiel genoeg zijn om onze zalen te bezoeken toch een middag of avond vol cultuur bieden.

Vanuit het programma Eén tegen eenzaamheid zijn in vele gemeenten plaatselijke coalities gevormd om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. In deze stad is er de coalitie Haarlem Ontmoet, die zich ten doel stelt om door samenwerking met maatschappelijke organisaties eenzaamheid onder de inwoners terug te dringen en te voorkomen. Door ons te verbinden aan de coalitie willen we mensen uit deze doelgroep actief betrekken door het aanbieden van speciale, op deze doelgroep afgestemde activiteiten.